Pisemne zapytanie E-5050/08 skierowane przez: Titusa Corlăţeana (PSE) do Rady. dostępu osób o podwójnym obywatelstwie do pełnienia funkcji publicznych w Mołdawii