Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5180 — Manitowoc/Enodis) Tekst mający znaczenie dla EOG