Pisemne zapytanie E-1692/09 skierował: Frank Vanhecke (NI) do Rady. Naruszanie cypryjskiej przestrzeni powietrznej przez Turcję