Pisemne zapytanie E-1816/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. wykorzystania angolskich organizacji paramilitarnych w Zimbabwe