Wniosek dotyczący decyzji Rady dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie.