Pisemne zapytanie E-0981/09 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. skarg dotyczących procedur