Pisemne zapytanie E-4752/08 skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Komisji. ochrony osób poszkodowanych w wyniku naruszeń prawa wspólnotowego