Pisemne zapytanie E-5692/08 skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji. wdrożenia dyrektywy w sprawie prawa do łączenia rodzin w Holandii