Pisemne zapytanie E-5533/08 skierowane przez: Anne Laperrouze (ALDE) do Rady. dostawców w sektorze transportu lotniczego