Pisemne zapytanie E-6388/08 skierowane przez: Alexandra Alvaro (ALDE) do Komisji. wymiany danych DNA zgodnie z konwencją z Prüm