Pisemne zapytanie E-0312/10 skierowała: Fiona Hall (ALDE) do Komisji. Zabijanie niedźwiedzi, które zapadły w sen zimowy (Rosja)