Pisemne zapytanie E-0816/08 skierowane przez: Othmara Karasa (PPE-DE) do Komisji. ochrony praw własności intelektualnej do artykułów w prasie, Internecie, programów radiowych i telewizyjnych