Sprawa T-372/09: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2009 r. — Visti Beheer przeciwko OHIM — Meister (GOLD MEISTER)