Pisemne zapytanie E-1990/08 skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji. przerwania prac budowlanych na autostradzie M3