Pisemne zapytanie E-3844/07 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. środków dotyczących zalesiania i ochrony obszarów zniszczonych przez pożar w Grecji