Sag C-427/17: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 28. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud — direktiv 91/271/EØF — opsamling og rensning af byspildevand — særlige omstændigheder — mest avancerede tekniske viden uden at det medfører urimelige udgifter — princippet om omkostningernes forholdsmæssighed — bevisbyrde — beviser)