Pisemne zapytanie E-3623/09 skierował: David Hammerstein (Verts/ALE) do Komisji. Nieoczyszczone ścieki w Las Palmas (Gran Canaria, Hiszpania)