Pisemne zapytanie E-3041/10 skierowała: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Prawa pracowników zakładu Poceram