POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Izvzetja centralnih bank tretjih držav in drugih subjektov v okviru uredbe o trgih finančnih instrumentov (MiFIR)$