KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Finanšu instrumentu tirgu regulā (FITR) paredzētie atbrīvojumi attiecībā uz trešo valstu centrālajām bankām un citām struktūrām$