KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rahoitusvälineiden markkinoista annetussa asetuksessa (MiFIR) säädetyistä kolmansien maiden keskuspankkeja ja muita yhteisöjä koskevista vapautuksista$