Pisemne zapytanie E-0980/07 skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Rady. zobowiązań w zakresie opieki nad dziećmi podjętych podczas szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie