Pisemne zapytanie P-1489/09 skierował: Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) do Komisji. Środki nadzwyczajne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego we Włoszech