Castell del Remei przeciwko OHMI-Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA) Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2007 r. # Castell del Remei SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Castell del Remei ODA - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy RODA i wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe RODA, RODA I, RODA II i BODEGAS RODA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94. # Sprawa T-101/06. TITJUR