Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4808 — CVC/Charterhouse/PHL/AA/Saga) Tekst mający znaczenie dla EOG