Pisemne zapytanie E-1830/07 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. wskaźników dotyczących astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc