Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 grudnia 2009 r.