Pisemne zapytanie E-1734/09 skierował: Proinsias De Rossa (PSE) do Komisji. Sprawozdania na temat stosowania bromku metylu na polach uprawnych w Irlandii