Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 513/2008 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008 , περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας μπακαλιάρου εγκλεφίνου στα νορβηγικά ύδατα των ζωνών I και II από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας