Nařízení Komise (ES) č. 513/2008 ze dne 5. června 2008 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách Norska I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska