Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria) Tekst mający znaczenie dla EOG