Pisemne zapytanie E-2455/07 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji. śladów pozostawianych przez samoloty, nie tylko zawierających wodę, ale powodujących utrzymujące się smugi, prawdopodobnie spowodowane zawartością baru, glinu i żelaza