Pisemne zapytanie E-1348/07 skierowane przez: Renato Brunettę (PPE-DE) do Rady. kryteriów w przypadku zmniejszania różnicy miedzy kosztami pracy a płacą netto