Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 listopada 2012 r.#Didżitałnet OOD i in. przeciwko Naczałnik na Mitniczeski punkt – Warna Zapad pri mitnica Warna.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Warna.#Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Urządzenia umożliwiające odbiór sygnałów telewizyjnych wyposażone w modem dostępu do Internetu zapewniający funkcję interaktywnej wymiany informacji.#Sprawy połączone C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 i C‑383/11. Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 listopada 2012 r.