Pisemne zapytanie E-3470/09 skierowała: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Pomoc na rozwój Trás-os-Montes