Pisemne zapytanie E-1975/10 skierowała: Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji. Finansowanie planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET)