Pisemne zapytanie P-4904/08 skierowane przez: Iratxe Garcíę Pérez (PSE) do Komisji. odnawialnych źródeł energii we wspólnocie autonomicznej Kastylia-León