Pisemne zapytanie E-4996/09 skierowała: Corien Wortmann-Kool (PPE) do Komisji. Przepisy w zakresie czasu pracy pilotów