Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) Tekst mający znaczenie dla EOG