Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5660 – RBS/Deutsche Bank/Spin HoldCo) Tekst mający znaczenie dla EOG