Pisemne zapytanie E-3963/07 skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji. młodych ludzi i alkoholu