/* */

Sprawozdanie Komisji - Sprawozdanie roczne z działalności Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego w 2006 r. {SEC(2007)1153}