Pisemne zapytanie P-0879/07 skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji. zachowania komisarza Louisa Michela