Pisemne zapytanie E-0564/07 skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji. kwot wypłaconych ekspertom z grup roboczych Komisji