Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres: Portugalia, Cypr (Tekst mający znaczenie dla EOG )