Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (2006/2013(INI))