Pisemne zapytanie E-003867/11 Maria Eleni Koppa (S&D) do Komisji. Cenzura przed publikacją w Turcji