Decyzja Komisji z dnia 10/12/2009 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5660 - RBS / DEUTSCHE BANK / SPIN HOLDCO) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)