Pisemne zapytanie E-000962/11 Paul Nuttall (EFD) do Komisji. Definicja sztuki