Pisemne zapytanie P-3897/10 Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji. Rewizje w biurach białoruskiej opozycji